News

2012-05-09 16:16

Bunkry z MRU

Zapraszamy na zwiedzanie podziemi Pętli Boryszyńskiej, Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. 

Obszar działania